The world’s largest cave

Sơn Đoòng là hang động lớn nhất Thế giới, nó lớn cỡ nào?

Theo ông Howard Limbirt – Hiệp hội thám hiểm hang động Hoàng Gia Anh – Hang Sơn Đoòng có chiều dài 5km, điểm rộng nhất là 150m và cao 200m (số liệu trong cuộc khảo sát từ 10 – 14 tháng 4 năm 2009).

Hang Sơn Đoòng lớn hơn hang Dear Cave ở Malaysia rất nhiều – Dear Cave từng được xem là lớn nhát thế giới với chiều dài 2km, cao 100m và rộng 90m.

The Son Doong cave has replaced to take pole position as the world’s largest cave.

Sơn Đoòng đã thay thế vị trí của Dear cave và trở thành hang lớn nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại.

Leave a Reply