Phát hện 58 hang động mới ở Phong Nha- Kẻ Bàng

58 hang động mới được phát hiện tại Phong Nha- Kẻ bàng, Ông Lê Thanh Tịnh – Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng thông báo hôm 12 tháng 12 năm 2017.

Tất cả hang động mới phát hiện đều nằm ở huyện Minh Hóa. Hồ sơ về các hang động mới này sẽ được chuyển giao cho đoàn chuyên gia Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh khảo sát cụ thể hơn .

Leave a Reply