History of Quang Binh

Các cuộc khai quật khảo cổ ở khu vực Quảng Bình ngày nay đã chứng tỏ rằng đã có loài người sinh sống ở khu vực này từ thời kỳ đồ đá. Nhiều hiện vật như bình sử, sành, công cụ lao động đã được phát hiện ở đây.

Năm 1926, một vị nữ khảo cổ người Pháp tên là Madeleine Colani đã phát hiện nhiều di vật ở các hang động phía tây Quảng Bình. Bà kết luận rằng đã có sự hiện diện của văn hóa Hòa Bình ở khu vực này.


history of quang binh

Dưới thời các vua Hùng, Quảng Bình thuộc về nhóm Việt Thường . Đời Lê Trung Hưng (1533–1789, Hậu Lê), cùng đất này được đặt tên là Tiên Bình. Năm 1604 đổi tên là Quảng Bình.

Miền Trung và miền Nam Việt Nam (từ đèo Ngang keo dài vào, vượt qua Bình Thuận  vốn là Vương quốc Chămpa. Những cuộc chiến tranh giữa vương quốc Champa và Đại Việt trước đó đã xảy ra rất thường xuyên, hầu hết các cuộc chiến tranh đều phát động bởi vương quốc Champa, lúc đó mạnh hơn Đại Việt.

Quảng Bình trở thành lãnh thổ của nước Đại Việt năm 1306, sau khi cuộc hôn nhân của công chúa triều Trần. Công chúa  Huyền Trân được gả cho vua Champa Jaya Sinhavarman III (Chế Mân). Huyền Trần là con gái vua Trần Nhân Tông và em gái vua Trần Anh Tông. Nhờ vào cuộc hôn nhân này, Đại Việt đã có được vùng đất mà bây giừo bây giờ là tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế  (sau đó được biết đến như Châu Ô, Châu Ri hoặc Châu Lý), bản đồ mới thay đổi từ Quảng Bình là đất cực nam và biên giới phía nam của Đại Việt.

Trong cuộc chiến Trịnh-Nguyễn phân tranh thế kỷ 17, sông Gianh ở tỉnh Quảng Bình đã trở thành ranh giới giữa Đàng Trong (Nam Việt Nam) và Đàng Ngoài (Bắc Việt Nam). Thành phố Đồng Hới được xây dựng như một pháo đài để bảo vệ  các gia đình Nguyễn Đặng Đàng Trong đình  từ các cuộc tấn công của Đàng Ngoài.

Năm 1604, tên tỉnh đã được thay đổi thành Quảng Bình. Chúa Nguyễn Phúc Khoát chia Quảng Bình thành 3 quận (dinh): Dinh Bố Chính (trước đây là dinh Ngòi), dinh Mười (hay dinh Lưu Đồn), và dinh Quảng Bình (hoặc Đình Trám). Tỉnh được thành lập vào năm 1831, với một phần của phủ Quảng Ninh, sau đó thêm vào phủ Quảng Trạch.

Dưới thời thuộc địa của Pháp (Đông Dương thuộc Pháp), Quảng Bình thuộc An Nam của Đông Dương và  căn cứ không quân ở Quảng Bình đã được người Pháp sử dụng để tấn công Việt Minh ở miền Trung Việt Nam và quân đội Pathet Lào ở phía bắc và phía nam Lào. Trong Năm 1954, Hiệp ước Geneva được ký kết bởi Pháp và Việt Nam và các bên liên quan. theo đó, Việt Nam tạm thời chia làm 2 phần, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới…

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Quảng Bình là tỉnh bị ném bom nặng nề nhất của máy bay Mỹ B-52 do vị trí nằm trong khoảng 50km từ vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc. Trong năm 1976, Quảng Bình, Quảng Trị tỉnh, Thừa Thiên tỉnh tỉnh đã được sáp nhập vào tỉnh Bình Trị Thiên, năm 1990 tỉnh Bình Trị Thiên được chia thành ba tỉnh như lúc trước.

Leave a Reply