Hang Sơn Đoòng vĩ đại

Hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất nằm trong hệ thống hang động đá vôi thuộc vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình, đã được phát hiện và xác nhận là lớn nhất trên thế giới.

hang_son_doong_

 • phong nha ke bang
 • SonDoong3
 • quang binh vietnam
 • A.Hang dong04
 • hang son dong quang binh
 • explorer_son_doong_cave
 • hang son doong
 • hang son doong quang binh
 • son doong cave
 • trong hang son dong
 • world largest cave
 • hang_son_doong_

Leave a Reply