Điểm đặt máy ATM tại Thành phố Đồng Hới:  

Vietcombank’s ATMs:

1. Trụ sở Ngân hàng Ngoại thương
Address: 54 Nguyen Huu Canh Street – Dong Hoi City
2. Import Export Company (02)
Address: 03 Ly Thuong Kiet Street – Dong Hoi City
3. Saigon Hotel
20 Quach Xuan Ky Street – Dong Hoi City
4. Đối diện chợ Cộn
TK 3 – Bac Nghia Ward – Dong Hoi City
5. Sun resort SpaResort
Bao Ninh – Dong Hoi City

6. Quang Binh University
Location: Bac Ly ward, Dong Hoi City
7. Sau trạm xe Bus Nam Lý (Đối diện khu Đô thị mới)
Tiểu khu 9 – Phường Nam Lý – Dong Hoi City

Vietin Bank’s ATMs

1. Ngân hàng Công thương (Vietinbank)
215 – Ly Thuong Kiet Street – Dong Hoi City
2. Head room Banking Industry and Trade
50 – Ly Thuong Kiet Street – Dong Hoi City
3. Siêu thị Sách Nguyễn Văn Cừ
32 – Quang Trung Street – Dong Hoi City
4. Quang Binh University
Bac Ly ward,Dong Hoi City

Sacombank’s ATMs

1. Trụ sở Sacombank

254 – Tran Hung Dao – Dong Hoi City

2. Quang Binh University

Bac Ly ward – Dong Hoi City

3. Phòng giao dịch Bố trạch

Hoan Lao Town – Bo Trach District