12 hang động mới được phát hiện

Trong 20 ngày từ tháng 2 đến tháng 3/2020, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh đã khám phá 12 hang mới tại các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Minh Hóa. Các hang mới có tên Nước Ngầm, Nước Lặn 3, Phù Nhiêu 4, Dốc Có…

Có những hang có chiều dài tương đối dài như  hang Nước Ngầm dài tới 3.872 m, Phù Nhiêu 4 với 2.012 m, Nước Lặn 3 với 1.119 m nhưng cũng có những hang khá ngắn – khoảng 51,5 m hay 137 m…

Leave a Reply