Da Nhay Beach Biển Đá Nhảy

This is a clean, white-sand beach with rocky mountains, stone pillars in various sizes and numerous particularly interesting shapes.

Da Nhay is a beautiful beach on the shore of  East Sea, 25 km north of Dong Hoi City, Quang Binh Province. It is one of the most important attraction sites in Quang Binh along with Phong Nha – Ke Bang National Park, the World Natural Heritage.

In Vietnamese, Da Nhay means “the rocks that jump”. It refers to the topographical feature of this beach which sees thousands rock reaching the sea, surrounding small fine sand beaches suitable for seabathing.

Da nhay beach Quang binh Viet nam

This beach is a clean, white-sand beach with rocky mountains, stone pillars in various sizes and numerous particularly interesting shapes, such as toad, lying buffalo, kneeling tiger, and prostrating elephant …

With the spectacular scenery of Da Nhay, The King Thieu Tri (Vietnam Ancient Nguyen Dynasty) during his official visits to the north in 1842 stopped here to look through and to have a memorial stele erected.

Source: vietnamscenes

Đá nhảy là bãi biển cát trắng sạch với những ngọn núi đá, cột đá lớn nhỏ và nhiều hình dạng đặc biệt thú vị, chẳng hạn như con cóc, nằm trâu, hổ quỳ, và phủ phục voi …

da nhay beach

Đây là một bãi biển đẹp trên bờ biển của Biển Đông, nằm cách 25 km về phía bắc của thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Đá nhảy là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch quan trọng ở Quảng Bình cùng với Nhật lệ và Phong Nha – Kẻ Bàng, di sản thiên nhiên thế giới.

da nhay beach

Da nhay beach Quang binh Viet nam

Với phong cảnh ngoạn mục của Đà Nhảy, Vua Thiệu Trị (triều Nguyễn) trong chuyến công du miền Bắc bắc năm 1842, đã dừng lại ở đây để tham quan và còn được lập một bia tưởng niệm.

Leave a Reply